Başarısız Proje Örnekleri Nelerdir ?

Kullanıcı Oyu:  / 7

Projelerde Başarısızlık Nedenleri:
– Yetersiz tamamlanamayan ihtiyaçlar
– Kullanıcı katılımının olmaması

Devamını oku: Başarısız Proje Örnekleri...

Proje Nedir?

Kullanıcı Oyu:  / 9

proje nedirBenzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç oluşturmak için yürütülen geçici bir girişimdir.
• Her proje benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç oluşturur.

Devamını oku: Proje Nedir?

Doğal Yapıları Bakımından Limanlar Hangileridir ?

Kullanıcı Oyu:  / 3

doğal limanlar Deniz Kenarındaki Limanlar: Denizin kıyısında bulunan, yeterli su derinliklerine sahip limanlardır.

• Nehir Limanları: Yatakları geniş olan büyük nehirlerin mecraları üzerine inşa edilen limanlardır.

• Haliç Limanları: Nehirlerin denize döküldüğü yerlerde inşa edilen limanlardır.

• Fiyord Limanları: Denizlerin kara içlerine doğru sokulmasından oluşan, dar, uzun ve kıvrımlı körfezlere inşa edilen limanlardır.

Göl ve Kanal Limanları: Göllerde ve kanallarda bulunan limanlardır.

• Ada Limanları: Sahillerden uzak, kıyı ile bağlantısı olmayan
limanlardır.

Liman Ne Demektir ?

Kullanıcı Oyu:  / 2

liman nedirGemilerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı,
bakım ve onarımlarının ve/veya inşaatlarının
gerçekleştirildiği, depolama imkanları bulunan,
dalga ve akıntı etkisine karşı tabii ve/veya yapay
olarak korunmuş kıyı ve su alanlarıdır.

Öğretimde Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Kullanılmasının Eğitim- Öğretime Katkıları Nelerdir ?

Kullanıcı Oyu:  / 2

Uzaktan eğitim etkinlikleri herhangi bir nedenden dolayı geleneksel öğretime devam edemeyen bireyler için önemli bir fırsattır. Öte yandan geleneksel sistemde yer aldığı halde ihtiyaç duyduğu çeşitli türden bilgi ve becerileriedinmek isteyenler için de bir başvuru kaynağıdır. Farklı öğrenme ihtiyaçları olan ve farklı niteliklere sahip

Çağımızın geldiği noktada, uzaktan eğitim iş hayatından dolayı eğitime vakit ayıramayan insanlar için vazgeçilemez bir kolaylıktır. Uzaktan eğitim sayeside eğitm hizmetleri daha geniş alanlara yayılabilmiştir.

Bireylere hizmetin sunulduğu uzaktan eğitim
etkinliklerinin yürütülmesi için birtakım özel koşullar gerekmektedir.
Teknoloji bu koşulları oluşturmada insan hayatındaki etkisini uzaktan eğitim
etkinliklerine etkisi ile bir kez dahagöstermektedir. Teknoloji n
asıl insanlara günlük hayatlarında yardımcı olacak birçok
olanak sunuyorsa uzaktan eğitim için de birçok olanak sağlamaktadır. Bu olanakların ortaya çıkarılması da uzaktan eğitimi daha kaliteli, daha etkili kılmaktadır. Bütün sistemlerde olduğu gibi uzaktan eğitimde de öğretme
ve
öğrenme sürecinin ne kadar etkiliolduğunu belirlemek için bir değerlendirme boyutunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Öğrencilerinöğrenme düzeylerinin belirlendiği ölçme ve değerlendirme etkinlikleri hem öğrenci hem de uzaktan eğitimi sağlayankurum açısından çok önemli geri bildirimler
sağlamaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitimde yapılan değerlendirmesüreci hakkında alan yazın taraması yapılmıştır. Öğrencilerin değerlendirme süreci hakkındaki olumlu ve olumsuzdüşüncelerinin ortaya koyulması uzaktan eğitimde ölçme - değerlendirme yöntemlerinin gözden geçirilmesine veöğrencilerin değerlendirme sürecinde kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayacak ortamların yaratılmasınakatkıda bulunabilir. Alan yazında yer alan bilgilere göre uzaktan eğitim sisteminin özellikle öğrenciler açısındanetkili ve verimli olmasından geri-bildirimlerin çok önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Doğrudan İhracatla İlgili Olarak Ne Tür Kaçakçılık Fiilleri Vardır?

Kullanıcı Oyu:  / 4

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre bu kapsamdaki kaçakçılık fiilleri şöyle sıralanabilir:

Devamını oku: Doğrudan İhracatla İlgili...

İhracat İşlemleri İle İlgili Olarak Ne Tür Gümrük Cezaları Vardır?

Kullanıcı Oyu:  / 4

İhracat İşlemleri İle İlgili Olarak Ne Tür Gümrük Cezaları Vardır? İhracatta Gümrük cezaları nelerdir?

Devamını oku:  İhracat İşlemleri İle...

İhracatla İlgili Kumanya Eşyasına İlişkin Prosedürler Nedir?

Kullanıcı Oyu:  / 2

Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkacak gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmünde olup, gümrük beyanı için verilecek kumanyaya ilişkin listenin beyanname olarak kabul edilerek, eşyanın gümrük işlemlerinin bu belgeler ile yürütülmesi mümkün bulunmaktadır.

İhraç Eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkışı Nasıl Gerçekleştirilir?

Kullanıcı Oyu:  / 4

Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan eşya, yürürlükteki hükümlere göre gümrük idareleri tarafından yapılan denetimlere tabi olup, bunlar önceden belirlenen yollardan ve gümrüğün gözetimi altında yurt dışı edilir.

Devamını oku: İhraç Eşyasının Türkiye...

İhracatına İlişkin Özel Düzenlemeler Bulunan Eşyanın İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Kullanıcı Oyu:  / 2

İhracı ön izne veya standardizasyon kontrolüne tabi olan eşya ile özel kanunlar veya diğer düzenlemeler gereğince ihracatında özel belgeler aranılan eşyanın gümrük işlemleri yapılırken ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Beyan Edilen Eşyanın Tamamen İhraç Edilmemesi Durumunda Ne Tür İşlemler Yapılır?

Kullanıcı Oyu:  / 2

Beyan edilen eşyanın tamamının ihraç edilememesi durumunda görevli memurlar tarafından fiilen ihraç edilen miktar beyannameye kaydedilir ve bu konuda Gümrük Yönetmeliği'nin 192 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Devamını oku: Beyan Edilen Eşyanın...

İhracat Veya Yeniden İhracat Amacıyla Geçici Depolama Yerlerine Getirilen Eşya Buralarda Ne Kadar Kalabilir?

Kullanıcı Oyu:  / 2

İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya, buralarda bir ay kalabilir.

Devamını oku: İhracat Veya Yeniden...

Dış Ticarette Sık Kullanılan Kısaltmalar Hangileridir ?

Kullanıcı Oyu:  / 2

Dış ticaretteen çok kullanılan kısaltmaları sizler için derledik.

Devamını oku: Dış Ticarette Sık...

İhraç Eşyası Üzerindeki Gümrük Denetimi Ne Zaman Sona Erer?

Kullanıcı Oyu:  / 2

İhraç Eşyası Üzerindeki Gümrük Denetimi Ne Zaman Sona Erer?

Devamını oku: İhraç Eşyası Üzerindeki...

sitekutusu banner değişimi

 

Site Haritası
Facebook'ta Bizi Bulun